Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2013

kaman
6689 ac30
Reposted fromzielono zielono viadraia draia
kaman
5857 b801
kaman
4206 4b98
kaman
kaman
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!
— Astrid Lindgren
Reposted frommissyseepy missyseepy viakusiol kusiol

January 25 2013

kaman
Play fullscreen
He don’t recognized me anymore.
Reposted fromsann sann viagreys-anatomy greys-anatomy
kaman

But we’re friends, real friends. And that means, no matter how long it takes, when you finally do decide to look back, I’ll still be here.
Reposted fromolewka olewka viagreys-anatomy greys-anatomy
kaman
Lecz on siedział, a siedząc siedział i siedział jakoś tak siedząc, tak się zasiedział w siedzeniu swoim, tak był absolutny w tym siedzeniu, że siedzenie, będąc skończenie głupim, było jednak zarazem przemożne. 
— Gombrowicz
Reposted frommirabelia mirabelia viakusiol kusiol
kaman
I don’t want whatever I want. Nobody does. Not really. What kind of fun would it be if I just got everything I ever wanted just like that, and it didn’t mean anything? What then?
Coraline by Neil Gaiman
Reposted fromcelaeno celaeno viakusiol kusiol

January 21 2013

kaman
- Oh,  lord.
- What? You want me to put it back on?
- Are you kidding? Don't ever put it back on.
Reposted frommefir mefir viagreys-anatomy greys-anatomy
kaman


Kiedy wchodzi Derek, wtedy mogę myśleć tylko o jego języku... w moich ustach.

— Chirurdzy
Reposted fromresort resort viagreys-anatomy greys-anatomy
kaman

Kto się waha, ten przegrywa. Nie możemy udawać, że nas nie uprzedzono. Wszyscy słyszeliśmy przysłowia, cytaty filozofów, dziadków ostrzegających nas, żebyśmy nie trwonili czasu, tych cholernych poetów wzywających, by chwytać dzień. A jednak czasem musimy przeżyć to sami. Musimy popełniać własne błędy. Musimy sami się na nich uczyć.(...) mitrężyć, hamować i przewlekać, dopóki sami nie zrozumiemy, co chciał powiedzieć Benjamin Franklin. Że wiedza jest lepsza niż domysły, że przebudzenie jest lepsze niż sen i że nawet największe niepowodzenie, nawet najgorszy, najbardziej nieodwracalny błąd jest sto razy lepszy niż niepodjęcie próby.

— Chirurdzy
Reposted fromresort resort viagreys-anatomy greys-anatomy
kaman
 
kaman
kaman
9116 3e9c
Reposted frommartynkowa martynkowa viakusiol kusiol
kaman
0132 d638
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakusiol kusiol
kaman
Co za pożytek z oczu, gdy ser­ce jest ślepe? 
— Anthony de Mello
Reposted frombialasmierc bialasmierc viakusiol kusiol

January 08 2013

kaman
3229 2ded 500
happy.... nevermind
Reposted fromkatvont katvont viakusiol kusiol
kaman
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. [...]
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromroxanne roxanne viakusiol kusiol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl